Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

LGD na Babiogórskiej Jesieni

 

W sobotę 23 września Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” zorganizowało stoisko promocyjne podczas obchodów „33. Babiogórskiej Jesieni” w Zawoi. Stowarzyszenie udzielało informacji na temat swojej działalności, obszaru Podbabiogórza oraz realizacji LSR. Na stoisku można było uzyskać materiały informacyjno-promocyjne dotyczące m.in. gmin obszaru objętego LSR, a także wsparcia unijnego w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Po przeglądzie zespołów regionalnych „Kultura i folklor Podbabiogórza” uroczyście otwarto festiwal redykiem- widowiskiem zejścia owiec z hal. W sobotę można było również podziwiać występy zespołów folklorystycznych, jak np. z Zakopanego, Słowacji czy Ukrainy, a także Kapeli ze Wsi Warszawa. Z kolei niedzielne obchody „Babiogórskiej Jesieni” uświetniły pokazy grup regionalnych m.in. z Zawoi, Cieszyna, Wrocławia oraz Bukowiny Tatrzańskiej. Imprezie towarzyszył pokaz rzemiosł tradycyjnych, Targi Sztuki i Rękodzieła Ludowego oraz wernisaż wystawy „Życie pod Babią Górą”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zapraszamy do fotogalerii

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

4319238


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji