Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórza"

W dniu 20 września 2017 roku w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” odbyło się szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Brach - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich oraz Pani Danuta Filipczyk-Smaś – Inspektor Zespół ds. Obsługi LGD. Przedmiotem szkolenia było omówienie oceny wniosków o wybór operacji  w ramach działania 19.2, w ramach PROW 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

4319087


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji