Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Sucha Beskidzka, dnia 10.04.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie:
Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze
 od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r.


I. Zamawiający:
Małopolska Sieć LGD
ul. Sądelska 55
34-531 Murzasichle
NIP: 5512556097, KRS: 0000326253


II. Opis usługi:
Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie analizy dokumentów finansowych i statutowych działalności Małopolskiej Sieci LGD za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r. Z audytu wyłącza się projekt realizowany od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. pt. „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, działanie 5.4. poddziałanie 5.4.2.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione  w ramach realizacji zadań były prawidłowo kwalifikowalne, a zadania realizowano zgodnie z przepisami prawa.

 Całość zapytania ofertowego znajduje się w pliku do pobrania "Zapytanie ofertowe"

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

3185218


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji