Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego

Sucha Beskidzka, dnia 10.04.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie:
Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze
 od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r.


I. Zamawiający:
Małopolska Sieć LGD
ul. Sądelska 55
34-531 Murzasichle
NIP: 5512556097, KRS: 0000326253


II. Opis usługi:
Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie analizy dokumentów finansowych i statutowych działalności Małopolskiej Sieci LGD za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r. Z audytu wyłącza się projekt realizowany od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. pt. „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, działanie 5.4. poddziałanie 5.4.2.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione  w ramach realizacji zadań były prawidłowo kwalifikowalne, a zadania realizowano zgodnie z przepisami prawa.

 Całość zapytania ofertowego znajduje się w pliku do pobrania "Zapytanie ofertowe"

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Informacja Turystyczna

 
 
 

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

975031


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji