Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zaproszenie

11.    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
12.    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
            Nabór 2/2017
13.    Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 2/2017 dokonanej przez Biuro Zarządu.
14.    Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017.
15.    Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017.
16.    Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017.
17.    Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
18.    Sporządzenie list operacji.
19.    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
20.    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
            Nabór 3/2017
21.    Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 3/2017 dokonanej przez Biuro Zarządu.
22.    Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2017.
23.    Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2017.
24.    Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 3/2017.
25.    Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
26.    Sporządzenie list operacji.
27.    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
28.    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
            Nabór 4/2017
29.    Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 4/2017 dokonanej przez Biuro Zarządu.
30.    Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 4/2017.
31.    Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 4/2017.
32.    Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 4/2017.
33.    Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
34.    Sporządzenie list operacji.
35.    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
36.    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
            Nabór 5/2017
37.    Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 5/2017 dokonanej przez Biuro Zarządu.
38.    Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 5/2017.
39.    Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 5/2017.
40.    Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 5/2017.
41.    Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
42.    Sporządzenie list operacji.
43.    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
44.    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
            Nabór 6/2017
45.    Przedstawienie wyniku naboru nr 6/2017.
46.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.
47.    Zamknięcie obrad.
               
  

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa
W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jeżeli podczas głosowania nad projektami, nie będzie obecnych połowy członków Rady z sektora społecznego i sektora gospodarczego oraz  podczas głosowania pojedyncza grupa interesu, będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji nie będzie można wybrać projektów do realizacji nawet, jeżeli Rada spotka się w trybie 30 minutowym.
W takim przypadku Rada będzie musiała spotkać się jeszcze raz. Aby uniknąć takiej sytuacji bardzo proszę o obecność wszystkich Członków Rady.

Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5029133


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji