Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszenia konkurs

 OGŁOSZONE KONKURSY - 2018 r.

 

Konkurs nr 6/2018 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 560 000 zł.

Konkurs nr 7/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 249 975 zł.

Konkurs nr 8/2018 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 103 090 zł.

 

Archiwum konkursów 2018 r.:

Konkurs nr 1/2018 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 201 636  zł.

Konkurs nr 2/2018 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 66 154 zł.

Konkurs nr 3/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 341 680 zł.

Konkurs nr 4/2018 -Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” informuje, że z przyczyn technicznych zmienia termin naboru   nr 4/2018  na marzec 2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

 Konkurs nr 4/2018 -Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  50 623 zł

Konkurs nr 5/2018 - Liczba centrów przetwórstwa lokalnego. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 450 000 zł

 

 

 

Archiwum konkursów 2017 r.:

Konkurs nr 1/2017 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 960 000 zł.

Konkurs nr 2/2017 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 720 000 zł.

Konkurs nr 3/2017 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 800 000 zł.

Konkurs nr 4/2017 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 573 300 zł.

Konkurs nr 5/2017 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 640 000 zł.

Konkurs nr 6/2017 - Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000 zł.

 Konkurs nr 7/2017 - Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000 zł.

Konkurs nr 8/2017 - Liczba centrów przetwórstwa lokalnego. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 450 000 zł

Konkurs nr 9/2017 - Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  451 700 zł.

Konkurs nr 10/2017 -Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000 zł

Konkurs nr 11/2017 -- Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 251,37 zł.

Konkurs nr 12/2017 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 319 036,46 zł.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5029331


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji