Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszenia konkurs

 OGŁOSZONE KONKURSY - 2021 r. 

Konkurs nr 3/2021 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  563 569,28  zł.

Konkurs nr 4/2021 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  75 090 zł. 

 

Archiwum konkursów 2021 r.:

Konkurs nr 1/2021 - Inwestycje ogólnodostępne i niekomercyjne związane z kultywowaniem tradycji i upowszechnianiem rekreacji i sportu. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 226 932 zł.

 Konkurs nr 2/2021 - Liczba nowych lub zmodernizowanych ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 78 562,12 zł

 

 Archiwum konkursów 2020 r.:

Konkurs nr 1/2020 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  150 000 zł.

Konkurs nr 2/2020 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  672 567 zł.

Konkurs nr 3/2020 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  185 090 zł. 

Konkurs nr 4/2020 - Liczba nowych lub zmodernizowanych ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 78 562,12 zł

Konkurs nr 5/2020 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  276 556,97zł.

Konkurs nr 6/2020 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  70 000 zł. 

 

 Archiwum konkursów 2019 r.:

Konkurs nr 1/2019 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  390 000 zł.

Konkurs nr 2/2019 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  979 900 zł.

Konkurs nr 3/2019 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  663 090,00 zł.

  Konkurs nr 4/2019 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 443 594,43 zł.

 

Archiwum konkursów 2018 r.:

Konkurs nr 1/2018 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 201 636  zł.

Konkurs nr 2/2018 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 66 154 zł.

Konkurs nr 3/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 341 680 zł.

Konkurs nr 4/2018 -Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” informuje, że z przyczyn technicznych zmienia termin naboru   nr 4/2018  na marzec 2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

 Konkurs nr 4/2018 -Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  50 623 zł

Konkurs nr 5/2018 - Liczba centrów przetwórstwa lokalnego. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 450 000 zł

Konkurs nr 6/2018 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 560 000 zł.

Konkurs nr 7/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 249 975 zł.

Konkurs nr 8/2018 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 103 090 zł.

 

 

Archiwum konkursów 2017 r.:

Konkurs nr 1/2017 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 960 000 zł.

Konkurs nr 2/2017 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 720 000 zł.

Konkurs nr 3/2017 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 800 000 zł.

Konkurs nr 4/2017 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 573 300 zł.

Konkurs nr 5/2017 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 640 000 zł.

Konkurs nr 6/2017 - Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000 zł.

 Konkurs nr 7/2017 - Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000 zł.

Konkurs nr 8/2017 - Liczba centrów przetwórstwa lokalnego. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 450 000 zł

Konkurs nr 9/2017 - Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  451 700 zł.

Konkurs nr 10/2017 -Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000 zł

Konkurs nr 11/2017 -- Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 251,37 zł.

Konkurs nr 12/2017 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 319 036,46 zł.

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8606947


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji