Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Procedura oceny i wyboru grantów

 
Wersja aktualnie obowiązująca:

Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” na lata 2014-2020. (pobierz)

Załączniki

1) Deklaracja bezstronności (załącznik nr 1)

2) Karta wstępnej weryfikacji wniosku (załącznik 2)

3) Karta wstępnej oceny wniosku (załącznik nr 3)

4) Karta oceny zgodności zadania z LSR (załącznik nr 4)

5) Karta oceny zadania według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców  i kryteriów premiujących (załącznik nr 5a i 5b)

6) Wniosek o powierzenie grantu (załącznik nr 6)

7) Umowa o powierzenie grantu (załącznik nr 7)

8) Załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu.docx   

9) Wniosek o rozliczenie grantu (załącznik nr 8)

10) Wzór sprawozdania z realizacji zadania (załącznik nr 9).

 
 
 
Archiwum:

wersja obowiązująca do 01.06.2017 r.

1. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
2. Załącznik nr 1: Wniosek o powierzenie grantu /uchylony/
3. Załącznik nr 2: Karta formalnej weryfikacji wniosków
4. Załącznik nr 3: Karta oceny wniosków według kryteriów dostępu
5. Załącznik nr 4: Karty oceny zgodności operacji grantobiorców z LSR
6. Załącznik nr 5 i 6: Karta oceny operacji Grantobiorców wg lokalnych kryteriów wyboru
7. Załącznik nr 7: Umowa o powierzenie grantu
8. Załącznik nr 8: Wniosek o rozliczenie grantu
9. Załącznik nr 9: Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Informacja Turystyczna

 
 
 

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

974954


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji