Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Procedura oceny i wyboru grantów

 
Wersja aktualnie obowiązująca:

Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” na lata 2014-2020. (pobierz)

Załączniki

1) Deklaracja bezstronności (załącznik nr 1)

2) Karta wstępnej weryfikacji wniosku (załącznik 2)

3) Karta wstępnej oceny wniosku (załącznik nr 3)

4) Karta oceny zgodności zadania z LSR (załącznik nr 4)

5) Karta oceny zadania według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców  i kryteriów premiujących (załącznik nr 5a i 5b)

6) Wniosek o powierzenie grantu (załącznik nr 6)

7) Umowa o powierzenie grantu (załącznik nr 7)

8) Załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu.docx   

9) Wniosek o rozliczenie grantu (załącznik nr 8)

10) Wzór sprawozdania z realizacji zadania (załącznik nr 9).

 
 
 
Archiwum:
 
wersja obowiązująca do 18.12.2017 r.

Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” na lata 2014-2020. (pobierz)

Załączniki

1) Deklaracja bezstronności (załącznik nr 1)

2) Karta wstępnej weryfikacji wniosku (załącznik 2)

3) Karta wstępnej oceny wniosku (załącznik nr 3)

4) Karta oceny zgodności zadania z LSR (załącznik nr 4)

5) Karta oceny zadania według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców  i kryteriów premiujących (załącznik nr 5a i 5b)

6) Wniosek o powierzenie grantu (załącznik nr 6)

7) Umowa o powierzenie grantu (załącznik nr 7)

8) Załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu.docx   

9) Wniosek o rozliczenie grantu (załącznik nr 8)

10) Wzór sprawozdania z realizacji zadania (załącznik nr 9).

 

wersja obowiązująca do 01.06.2017 r.

1. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli GRANTOBIORCÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
2. Załącznik nr 1: Wniosek o powierzenie grantu /uchylony/
3. Załącznik nr 2: Karta formalnej weryfikacji wniosków
4. Załącznik nr 3: Karta oceny wniosków według kryteriów dostępu
5. Załącznik nr 4: Karty oceny zgodności operacji grantobiorców z LSR
6. Załącznik nr 5 i 6: Karta oceny operacji Grantobiorców wg lokalnych kryteriów wyboru
7. Załącznik nr 7: Umowa o powierzenie grantu
8. Załącznik nr 8: Wniosek o rozliczenie grantu
9. Załącznik nr 9: Sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

3185293


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji