Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty”  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”

działającej na terenie gmin: Budzów, Bystra - Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30.12.2009 r. do 26.01.2010 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” miejscowość: Sucha Beskidzka  ul. Kościelna 5b

w godz. 8ºº do 16ºº.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” www.lgdpodbabiogorze.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”  www.lgdpodbabiogorze.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”  miejscowość: Sucha Beskidzka  ul. Kościelna 5b w godz. 8ºº do 16ºº.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2009 roku wynosi 130 718,47 zł.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2009 roku wynosi 156 862,16 zł.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2009 roku wynosi 500 000 zł.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe Projekty”  w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2009 roku wynosi 392 155,40 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. /33/ 874- 41-72, 667) 609-609

Dokumentacja konkursowa

 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

„Odnowa i rozwój wsi”.

"Małe Projekty”.

 

UWAGA:

Na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce Wdrażanie Lokalnej Strategii znajdują się wnioski w wersjach PDF oraz w wersjach edytowalnych, a także wszystkie niezbędne załączniki do wniosków.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225922


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji