Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wizyta studyjna Stowarzyszenia LGD „Kraina Bobra”

W dniach 4-5 listopada 2009 roku nasz region odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. 
  W tym czasie dzieliliśmy się z gośćmi naszymi doświadczeniami z działalności wynikającej z realizacji projektu „Turystyka, kultura i produkt lokalny – największa wartością Podbabiogórza” realizowanego w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem Osi 4 Leader. Wizyta na „Podbabiogórzu” zakończyła się spotkaniem z przedstawicielami Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, którzy w efektowny sposób prezentowali zagadnienia związane z przyrodą Babiej Góry, kulturą lokalnej społeczności i ekologią.

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5725244


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji