Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Podnoszenie jakości życia mieszkańców na terenie wiejskim LGD - przeprowadzenie cyklu warsztatów, szkoleń, zajęć praktycznych

Beneficjent:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów (Gmina Sucha Beskidzka)


Tytuł Operacji:

Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz promocja dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie folderu.


Realizacja operacji obejmował:

Przeprowadzenie 60 godzin warsztatowych w ramach Młodzieżowej Akademii Dziedzictwa Kulturowego dla 25 osobowej grupy z zakresu Podbabiogórze wczoraj i dziś, folklor na Podbabiogórzu, atrakcje turystyczne Podbabiogórza, warsztaty rękodzieła ludowego, produktu lokalnego oraz kulinariów oraz wizyta studyjna: W babiogórskim lesie – warsztaty tematyczne dotyczące dziedzictwa przyrodniczego i ekologii na terenie Podbabiogórza. Efektem końcowym będzie wydanie folderu promocyjnego Młodzieżowej Akademii Dziedzictwa Kulturowego z dodatkiem multimedialnym – wykorzystanie zgromadzonych podczas pracy z uczestnikami projektu materiałów, w tym dokumentacji fotograficznej, dotyczacych tematyki przeprowadzonych działań.


Wartość całkowita operacji:

22 500,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

18 000,00 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

12.06.2014 r. – w trakcie realizacji


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6599634


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji