Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wyposażenie Świetlicy Muzycznej w Zembrzycach prowadzonej przez Orkiestrę Dętą Rytm Zembrzyce

Beneficjent:

Orkiestra Dęta Rytm Zembrzyce (Gmina Zembrzyce)


Tytuł:

Wyposażenie Świetlicy  Muzycznej w Zembrzycach prowadzonej przez Orkiestrę Dętą Rytm Zembrzyce.


Cel operacji:

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych mieszkańców wsi poprzez wyposażenie „Świetlicy Muzycznej” w Zembrzycach.


Realizacja operacji obejmowała:

W ramach operacji została wyposażona „Świetlica Muzyczna” w:
1) sprzęt komputerowo-multimedialny obejmujący m.in.: projekt multimedialny z ekranem, komputer PC, laptop, dysk zewnętrzny, drukarkę wielofunkcyjną, kamerę cyfrową oraz rejestrator dźwięku,
2) sprzęt biurowy obejmujący m. in.: bindownicę, gilotynę, niszczarkę, laminator, tablicę z pięciolinią, tablicę korkową oraz tablicę informacyjną zewnętrzną,
3) meble biurowe obejmujące biurko, szafy, regały oraz pawlacze.


Wartość całkowita operacji:

29 745,14 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

23 796,08 zł


Czas trwania realizacji operacji:

02.04.2013 r. – 31.03.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6272218


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji