Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Remont pomieszczeń Izby Regionalnej oraz wymiana rynien dachowych i spustów w budynku wpisanym do rejestru zabytków w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24

Beneficjent:

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim


Tytuł:

Remont pomieszczeń Izby Regionalnej oraz wymiana rynien dachowych i spustów w budynku wpisanym do rejestru zabytków w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24.


Cel operacji:

Poprzez remont pomieszczeń Izby Regionalnej oraz wymianę rynien poprawimy warunki eksponowania dziedzictwa kulturowego ziemi makowskiej, polepszymy infrastrukturę turystyczną oraz stan techniczny budynku wpisanego do rejestru zabytków.


Realizacja operacji obejmowała:

W budynku wymieniono rynny i rury spustowe, wymieniono okna (3szt. – łukowe oraz 4 szt. prostokątne). W Izbie Regionalnej wykonano sufity podwieszone z ociepleniem, pomalowano ściany, przeprowadzono renowację drzwi – 6 szt. oraz wymieniono instalacje elektryczną.


Wartość całkowita operacji:

67 372,33 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

41 920,21 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013 r. – 15.05.2014 r.
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6272160


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji