Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Remont świetlicy w budynku GOKSiP w Jordanowie – filia Osielec

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Remont świetlicy w budynku GOKSiP w Jordanowie – filia Osielec.


Cel operacji:

Rozwinięcie aktywności mieszkańców Gminy, w tym społeczności lokalnej wsi Osielca, poprzez dokonanie remontu świetlicy w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.


Realizacja operacji obejmowała:

Poprawienie wizerunku elewacji budynku GOKSiP - filia Osielec poprzez wymianę okien, oczyszczenie kamienia na elewacji, renowację schodów wejściowych, poprawki blacharskie, wymianę tablicy poświęconej Marszałkowi J. Piłsudskiemu oraz wymalowanie elewacji.


Wartość całkowita operacji: 

23 433,70 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera: 

9 617,70 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013 r.–  29.11.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6599652


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji