Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych w Gminie Jordanów

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych w Gminie Jordanów.


Cel operacji:

Promocja aktywnego trybu życia poprzez wykorzystanie zakupionego wyposażenia do organizacji imprez plenerowych dla społeczności Gminy Jordanów.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup 7 szt. namiotów ekspresowych, 25 kompletów plenerowych, 2 szt. warników do wody, 2 szt. termosów na napoje oraz 2 szt. termosów na żywność.


Wartość całkowita operacji:

25 930,22  zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

16 865,18 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013 r.– 30.09.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6272369


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji