Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

„Promocja Gminy Zembrzyce poprzez wydanie folderu turystycznego”

Beneficjent:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach (Gmina Zembrzyce)


Tytuł:

Promocja Gminy Zembrzyce poprzez wydanie folderu turystycznego.


Cel operacji:

Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Zembrzyce poprzez wydanie folderu informującego o walorach naszego regionu.


Realizacja operacji obejmowała:

Projekt polegał na wydaniu  folderu o nakładzie 2500 sztuk, który w sposób kompleksowy prezentuje całą gminę. Zawiera dane dotyczące historii, tradycji i teraźniejszości naszej małej ojczyzny.


Wartość całkowita operacji:

10 106,25 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

7 700, 00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

03.04.2013 r.–  30.04.2014 r.


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6272263


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji