Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Remont pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej znajdujących się przy Filii Bibliotecznej w Jachówce

Beneficjent:

Biblioteka I Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy (Gmina  Budzów)


Tytuł:

Remont pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej znajdujących się przy Filii Bibliotecznej w Jachówce.


Cel operacji:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej znajdujących się przy Filii Bibliotecznej w Jachówce jako miejsca gdzie mieszkańcy Gminy Budzów spędzają wolny czas.


Realizacja operacji obejmowała:

W ramach operacji wykonano następujące roboty remontowe i modernizacyjne:
a) Klatka schodowa:
Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty remontowe m.in. skucie sokolików, demontaż grzejnika, zmycie starej farby i malowanie, gruntowanie podłoży, przygotowanie podłoży, przeróbka instalacji elektrycznej, demontaż drzwi, montaż drzwi aluminiowych oszklonych, przygotowanie powierzchni posadzki, obłożenie schodów płytkami antypoślizgowymi, wymiana wyłączników klatkowych, wymiana opraw oświetleniowych.
b) I piętro
Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty remontowe m.in. wymiana wyłączników jednobiegunowych, wykonanie pieca kuchennego, obsadzenie podokienników wewnętrznych, demontaż grzejnika, zmycie starej farby i malowanie, gruntowanie podłoży, przygotowanie podłoży, wymiana skrzydeł łazienkowych
c) II piętro
Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty remontowe m.in. rozebranie posadzek, demontaż drzwi, skucie sokolika lastrykowego, zmycie starej farby i malowanie, gruntowanie podłoży, wykonanie tynków zwykłych, wykonanie posadzek, wykonanie cokolika z płytek, malowanie grzejników, rur, wymiana wyłączników, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana włazu na poddasze.


Wartość całkowita operacji:

58 894,57 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 950,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

02.04.2013 r. -15.04.2014 r.


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6599705


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji