Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

„Poznajemy naszą miejscowość – Dzieje wsi Bystra” – promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wydanie książki.

Beneficjent:

Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” w Bystrej-Sidzinie


Tytuł:

„Poznajemy naszą miejscowość – Dzieje wsi Bystra” – promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wydanie książki.


Cel operacji:

Rozwijanie aktywności mieszkańców wsi Bystra i promocja lokalnej twórczości poprzez wydanie publikacji "Poznajemy naszą miejscowość - Dzieje wsi Bystra" sposobem na integrację mieszkańców i ich aktywizację.


Realizacja operacji obejmowała:

Projekt obejmował wydanie publikacji "Poznajemy naszą miejscowość - Dzieje wsi Bystra". Publikacja przedstawia dzieje wsi Bystra od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego, czyli o przeszłości i teraźniejszości Bystrej, walorach przyrodniczych i historycznych. Wydano 500 egzemplarzy.


Wartość całkowita operacji:

10 305,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

7 213,50 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2012 r. – 13.08.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6272213


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji