Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Nowoczesność i tradycja w budownictwie

Beneficjent:

Rafał Piotr Trączyk (Gmina Budzów)


Tytuł:

Nowoczesność i tradycja w budownictwie.


Cel operacji:

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzrost poziomu zatrudnienia poprzez zakup maszyny budowlanej.

 
Realizacja operacji obejmowała:

Zakup agregata posadzkarskiego.


Wartość całkowita operacji:

141 450,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

57 500,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

20.08.2014 r. – 25.02.2015 r.
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6599726


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji